Projekt je pod záštitou
Jihočeské agentury pro podporu
inovačního podnikání
 • Název projektu:

  Rozvoj environmentálních a technických kompetencí žáků
  základních škol Jihočeského kraje

 • reg. č.:

  CZ.1.07/1.1.14/02.0035

 • Zkrácený název projektu: ENVITECH
 • Opatření/Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
strom envitech
 • Hlavní cílem projektu je posílení zájmu žáků jihočeských základních škol o studium přírodovědných a technických oborů a o tav životního prostředí.
 • Budou vytvořeny metodiky vzdělávacího modulu praktické výuky přírodovědných a technických předmětů s důrazem na nacházení mezipředmětových vazeb. Během 65 výukových a projektových dnů si žáci budou moci vyzkoušet provedení vlastního pokusu, účastnit se pozorování zajímavého procesu, vyzkoušet si práci s technikou, aktivně se zapojit do řešení vytipovaného odborného problému. V rámci 30 exkurzí by se žáci měli přesvědčit, že to, co se dnes učí, mohou skutečně uplatnit v profesním životě. V průběhu projektu bude vytvořen 20 minutový filmový metodický dokument jako názorný doplněk obou metodik.

 

Odkazy na informace o probíhajícím projektu Envitech

 

Informace o akreditaci programů